تمایل به همکاری

بسمه تعالی
چنانچه شما نیز قصد همکاری و کسب درامد از طریق محصول گذاری در پشتیبان وب را دارید میتوانید در پشتیبان وب با هر سنی به صورت غیر حضوری فعالیت نمائید. همچنین از تمام عناصری که با سایت و… اشنا نیستند به صورت رایگان از تیم پشتیبان وب سایت و نحوه محصول گذاری و سیاست هاو… را میاموزند.
کار اموزان باید تعهد دهند حداقل 1 ماه اجباری در ازای یاد گیری در پشتیبان وب فعالیت کنند.
برای فعالیت در پشتیبان وب از لینک های زیر با ما ارتباط برقرار کنید:

 


کلیک کنید